Cổ đông là gì? Điều kiện trở thành cổ đông của công ty cổ phần

Cổ đông là gì? Điều kiện trở thành cổ đông của công ty cổ phần

Chia sẻ kinh nghiệm

Cổ đông là gì, điều kiện trở thành cổ đông là gì là những vấn đề quan trọng cần nắm rõ đối với những ai đang muốn đầu tư vào công ty cổ phần cần tìm hiểu. Nếu bạn cũng đang tìm hiểu về vấn đề này, đừng bỏ lỡ bài viết Chia sẻ kinh nghiệm chi tiết sau đây của Topviecquanly.vn nhé.

Cổ đông là gì?

Khái niệm cổ đông là gì được quy định tại Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể, theo điều luật này, cổ đông là cá nhân, tổ chức có sở hữu ít nhất một phần cổ phần của công ty cổ phần. Điều này có nghĩa là họ đã đầu tư một phần vốn vào công ty và sở hữu một phần cổ phần của công ty đó.

Bên cạnh khái niệm cổ đông là gì, khi tìm hiểu về vấn đề này, bạn cũng cần phải quan tâm đến các khái niệm khác như sau:

  • Đại hội cổ đông: Đại hội cổ đông là một sự kiện quan trọng trong hoạt động của một công ty cổ phần. Đây là cuộc họp định kỳ được tổ chức để tập trung các cổ đông của công ty lại với mục tiêu thảo luận và quyết định về các vấn đề quan trọng của công ty. Đại hội cổ đông thường diễn ra hàng năm hoặc theo quy định cụ thể trong điều lệ công ty.
  • Cổ phần: Là một đơn vị nhỏ của vốn góp vào một công ty cổ phần. Nó biểu thị sự sở hữu của một cá nhân hoặc tổ chức trong công ty đó.

Tìm hiểu thêm: Quản lý doanh nghiệp hiệu quả khi sử dụng mô hình 5M

Bạn cần hiểu khái niệm cổ đông là gì trước khi đầu tư vào công ty cổ phần
Bạn cần hiểu khái niệm cổ đông là gì trước khi đầu tư vào công ty cổ phần

Các loại cổ đông hiện nay

Theo quy định tại Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2020, hiện nay có 3 loại cổ đông chính như sau:

Cổ đông phổ thông

Là người nắm giữ những cổ phần phổ thông của công ty cổ phần.

Cổ đông ưu đãi

Trông cổ đông ưu đãi sẽ có 3 nhóm nhỏ như sau:

  • Cổ đông ưu đãi biểu quyết: Có số lượng phiếu biểu quyết lớn hơn so với cổ phần phổ thông. Được ưu đãi biểu quyết theo các Điều lệ của công ty.
  • Cổ đông ưu đãi cổ tức: Nắm giữ cổ phần được trả cổ tức, mức chi trả sẽ cao hơn so với mức chi trả cho cổ đông có cổ phần phổ thông.
  • Cổ đông ưu đãi hoàn lại: Cổ đông nắm giữ cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của cổ đông.

Cổ đông sáng lập

Là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông, có ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập tại công ty cổ phần.

Tìm hiểu thêm: Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý là như thế nào

Có nhiều cách phân loại cổ đông tùy vào các tiêu chí khác nhau
Có nhiều cách phân loại cổ đông tùy vào các tiêu chí khác nhau

Điều kiện để trở thành cổ đông công ty cổ phần là gì?

Dựa trên thông tin từ khoản 2 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020, điều kiện để trở thành cổ đông của một công ty cổ phần bao gồm:

Sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông

Sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông trong một công ty cổ phần có nghĩa là bạn cần mua ít nhất một đơn vị cổ phần phổ thông của công ty đó. Cổ phần phổ thông thường là loại cổ phần mà cổ đông thông thường sở hữu, mang theo quyền biểu quyết trong các quyết định của công ty. 

Tìm hiểu thêm: Tầm nhìn lãnh đạo là gì, có tác động như thế nào với doanh nghiệp

Ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập

Ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập đối với cổ đông sáng lập của công ty cổ phần đề cập đến việc đăng ký, xác nhận sự tham gia của họ trong việc thành lập công ty. Việc ký tên không chỉ xác định cam kết của các cổ đông sáng lập mà còn đặt ra cơ cấu pháp lý ban đầu cho công ty, đảm bảo tính đồng thuận trong việc thành lập và quản lý công ty.

Để trở thành cổ đông sáng lập, bạn cần ký tên trong danh sách liên quan
Để trở thành cổ đông sáng lập, bạn cần ký tên trong danh sách liên quan

Cùng các cổ đông khác đăng ký mua 20% cổ phần

Điều này áp dụng đặc biệt cho các cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập phải mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông mà công ty được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp. Điều này đảm bảo tính đồng thuận trong việc thành lập công ty và thúc đẩy cam kết từ phía cổ đông sáng lập.

Như vậy, để trở thành cổ đông của một công ty cổ phần, bạn cần phải đáp ứng các điều kiện nêu trên, bao gồm sở hữu cổ phần, có tên trong danh sách cổ đông sáng lập (đối với cổ đông sáng lập), và tham gia mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông theo quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông sáng lập).

Điều kiện cụ thể để trở thành cổ đông còn tùy thuộc vào quy định của công ty
Điều kiện cụ thể để trở thành cổ đông còn tùy thuộc vào quy định của công ty

Hy vọng với bài viết này, bạn sẽ hiểu hơn về cổ đông là gì. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích khác về liên quan đến lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp tại Blog Việc Quản Lý. Đặc biệt, bạn có thể tham khảo những tin tức về xu hướng thị trường, việc làm để đưa ra được các chiến lược đúng đắn, từ đó giúp hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *