Trưởng phòng hành chính

Trưởng phòng hành chính là gì? Mô tả công việc chi tiết

Phòng hành chính hay phòng hành chính tổng hợp là bộ phận rất quan trọng của doanh nghiệp. Đây chính là phòng ban chăm lo cho hình ảnh của doanh nghiệp, một số công ty có thể sẽ là phòng ban quản lý đời sống cho nhân viên. Do đó, trưởng phòng hành chính đóng […]

Xem thêm